Tag: PPPE-013

Cho dượng bóp vú một lát thôi

Cho dượng bóp vú một lát thôi. Mẹ chồng nói: Con đã cho mẹ uống sữa từ khi con còn nhỏ, bây giờ sữa hết rồi mà con cứ kêu có mùi. Vậy con sẽ để mẹ ăn của con, người phụ nữ vừa nói vừa trèo xuống khỏi mẹ chồng và nhét ...